Bezoekers Registratie
Algemeen

Aanscherping van de Corona regels

Nieuws afbeelding 5-11-2021
Beste leden, vrijwilligers en ouders,

Afgelopen week is er weer een persconferentie geweest over de huidige corona situatie en de aanscherping van de regels.

Welke regels gelden er nu voor sportclubs:

• Buitenterrassen en alle binnen locaties op sportcomplexen zijn alleen toegankelijk na het vertonen van een geldig coronatoegangsbewijs. Deze maatregel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
• Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches (uit & thuis) en alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers. LET OP: rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.
• Ook wordt iedereen weer dringend gevraagd om 1,5mtr afstand van elkaar te houden.

Wij volgen als club altijd de lijn van de KNHB welke op haar beurt weer de lijn volgt van de overheid. Dit betekent dat wij op de club een toegangscontrole hebben middels een scanner op een tablet welke in het clubhuis aanwezig is. Iedereen die gebruik wil maken van de binnen accommodatie of het terras, vragen wij om zijn of haar toegangsbewijs te scannen bij de bar.

Wij hopen op ieders medewerking zodat we met elkaar kunnen blijven sporten.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur,
Mark Derwig
 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland


KVK 40218366