Bezoekers Registratie
Hockey

Hockey jongens in de regio Oss – Heesch

12-5-2017

Inleiding
Net als bij de meeste verenigingen in Nederland daalt ook in de regio Oss - Heesch het aantal hockeyende jongens al enkele jaren. Daarmee ontstaat er steeds meer een scheefgroei, want het aantal meisjes dat hockey speelt stijgt nog steeds. De KNHB heeft daarom dit seizoen onder de noemer "Boeien en binden van jongens” door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin verenigingen praktijkvoorbeelden en tips krijgen om bij hun eigen hockeyclub te laten zien dat hockey ook gewoon een stoere en mooie teamsport voor jongens is.

Samenwerking
Zowel MHC Oss als MHC Heesch hebben aan deze bijeenkomsten deelgenomen. Beide clubs hebben nu de koppen bij elkaar gestoken om te onderzoeken welke opties er zijn om in de toekomst samen te werken om de jongenslijnen zowel bij MHC Heesch als bij MHC Oss te versterken. We zijn van plan om de komende maanden samen diverse activiteiten te organiseren die er op zijn gericht om meer jongens te interesseren voor de hockeysport. Wij willen hierin samen optrekken omdat we dit project voor de hele regio Oss – Heesch dan beter kunnen oppakken en daar ook meer publiciteit aan kunnen geven. Het doel is om op de lange termijn structureel voldoende jongens bij zowel MHC Oss als MHC Heesch te boeien, te binden én te behouden.


Beide verenigingen hebben voor deze samenwerking de volgende doelstellingen geformuleerd:

- De samenwerking zal primair gericht zijn op de jongens jongste jeugd en D-lijn;

- De samenwerking wordt aangegaan op basis van gelijkheid en wederzijds vertrouwen waarbij er door beide clubs open, eerlijk, en transparant gecommuniceerd zal worden (realiseren van zelfstandige groei);

- De samenwerking moet leiden tot een stevig basis met een zelfstandige instroom waarbij MHC Heesch streeft naar minimaal 1 gelijkwaardig team per jongens jeugdlijn en MHC Oss naar minimaal 3 teams per jeugdlijn;

- De samenwerking moet leiden tot synergie en moet voor beide clubs waarde toevoegen waarbij gezamenlijk de benodigde activiteiten georganiseerd worden;

- De samenwerking geldt voor een termijn van minimaal 3 jaar om de gestelde doelen te bereiken.


Praktische invulling en pilot
Voor het seizoen 2017-2018 hebben beide clubs vastgesteld dat op basis van de huidige aantallen leden in de D-categorie er zowel in Oss als in Heesch geen volledige en gelijkwaardige teams kunnen worden samengesteld. In het kader van wat we hierboven geschreven hebben, waar onder andere boeien en binden belangrijke factoren zijn en als pilot hoe deze samenwerking praktisch ingevuld zou kunnen worden, hebben beide clubs het voornemen om volgend seizoen samen 3 Jongens D-teams te formeren. Op 23 mei a.s. organiseren beide verenigingen een bijeenkomst in het clubhuis van MHC Heesch om aan de ouders van deze teams aanvullende informatie te geven over dit voornemen.


Jeroen Muller                                       Adjan Banken

Voorzitter TC Breedtesport Jeugd       Voorzitter TC

MHC Oss                                             MHC Heesch

 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland