Bezoekers Registratie

Club VertrouwensContactPersoon

Een actueel onderwerp, grensoverschrijdend gedrag. Als MHCH vinden wij een veilige sport ontzettend belangrijk. We doen er veel aan om op onze club een sportieve gezellige en veilige sfeer te hebben. Zo heeft onze club twee VertrouwensContactPersonen en een Commissie Veilige Sport. Deze commissie zal zich in gaan zetten op preventie van grensoverschrijdend gedrag en dit meer bespreekbaar te maken. Hierin volgen wij de lijnen uitgezet door NOC*NSF en het Centrum voor Veilige Sport. Een onderdeel hiervan is onder andere het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan alle coaches, trainers, scheidsrechters.

De rol van de VertrouwensContactPersoon
MHC Heesch wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Het aanstellen van een VertrouwensContactPersoon (VCP) kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen MHC Heesch willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen. De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over: 
  • pesten en gepest worden; 
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; 
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; 
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; 
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een VCP? Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.


Waar is de VCP niet voor? 
In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen  onze leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Heesch-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Heesch.

De VCP's binnen MHC Heesch zijn Lotte Potma en Jan Willem van Leeuwen.
Je kunt hen bereiken via e-mail: [email protected]

Onze VCP's
Ik ben Lotte Potma, 43 jaar, moeder van Tigo (mixed E8), Wietske (M8E1) en Lieke (MC1) en vrouw van Tjerk (Vet A). Als enige niet hockeyer van het gezin sta ik vaak langs de lijn. Ik vind het fijn iets te doen voor de club waar mijn gezin veel plezier en sportiviteit beleeft, en waar zoveel andere vrijwilligers zich voor inzetten. Ik werk als darmchirurg in Bernhoven, hierbij maak ik graag mensen beter en probeer ik mensen gezond te houden. Om je gezond en goed te voelen is sporten heel belangrijk, zowel voor het lichamelijke als je mentale welbevinden. Om te kunnen genieten van sport is een veilige sportomgeving belangrijk, ik hoop hier aan bij te kunnen dragen in de rol van VertrouwensContactPersoon.


.....
Als hockeyclub Heesch willen wij een veilige vereniging zijn, waar mensen met plezier kunnen hockeyen. Toch kan het voorkomen dat iemand zich niet veilig voelt in zijn/ haar team. Dat kan verschillende redenen hebben. Wat die reden ook is, wij willen daar altijd wat mee doen. Een vertrouwenscontatcpersoon is daarin een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat mensen die zich er niet veilig voelen, vervelend behandeld worden, gepest worden, etc…, een vertrouwelijk aanspreekpunt hebben. Samen met Lotte Potma ben ik, Jan Willem, vertrouwenscontatcpersoon op onze club. Dat betekent dat je vrijuit met ons kunt spreken over wat jij als onveilig, vervelend, of onprettig ervaart. Wij informeren, in overleg met jou, vervolgens het bestuur over wat er speelt. Zij ondernemen daarna actie. 
In het dagelijks leven ben ik (Jan Willem) werkzaam als communicatie-/ managementtrainer en als coach. Sinds een jaar of 12 hockey ik veteranen A.

  
 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland


KVK 40218366