Bezoekers Registratie

Club Organisatie Structuur


Zie Samenstelling Bestuur en contactnamen en gegevens: menu club/organisatie contacten

Organigram
Het bestuur van Mixed Hockey Club Heesch wordt gevormd door leden die aan het begin van het seizoen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn benoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de vereniging, maar houden ook de dagelijkse gang van zaken in de gaten. Notulen van laatste overleg, klik hier. 

Het bestuur komt tijdens het seizoen circa één keer per twee maanden bij elkaar in het clubhuis.  

Contactgegevens van de bestuursleden zijn hier te vinden.

Taken: komt spoedig.

Commissies
MHC Heesch kent diverse commissies die samen met het bestuur de club ieder op hun eigen kennisgebied ondersteunen. Zonder die commissies en de inzet van vele vrijwilligers zou onze club niet kunnen uitvoeren waar we met z'n allen naar streven: een fijne club waar zowel voor recreatief als prestatief hockey ruimte is voor ontwikkeling en spelplezier hoog in het vaandel staat.Hieronder een overzicht van alle commissies die we op dit moment binnen MHC Heesch kennen en de daarbij horende informatie:

  


 
 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland


KVK 40218366