xxxClub Accomodatie


Clubhuis
In het clubhuis mag niet gerookt worden en geen alcohol gedronken worden door
jongeren onder de 18 jaar. Deze regels gelden in alle openbare gebouwen. De mensen achter de bar zijn op zaterdag ouders van jeugdleden, op zondag veelal seniorleden.

Kleedkamers
Het clubhuis heeft 4 kleedruimtes met douches. Wanneer er meerdere teams gebruik
willen maken van de kleedkamers dan wordt dit in onderling overleg met de coaches
geregeld. Van de aanvoerders/coaches wordt verwacht dat zij erop toezien dat de
kleedkamer en douches na gebruik leeg en schoon worden achtergelaten.

Hockeyvelden en materialen
De teams die op zaterdagmiddag en zondag als eerste spelen, moeten zelf de velden
gereed maken voor de wedstrijd. Dit betekent netten ophangen, hoekvlaggen
neerzetten en eventuele rommel van het veld (en dug-out) verwijderen.
De teams die het veld als laatste gebruiken zorgen ervoor dat alle materialen en
rondzwervend afval weer worden opgeruimd in het materialenhok.
De netten, pionnen en hoekvlaggen liggen in het materialenhok. Het materialenhok
bevindt zich aan de zijkant van het clubgebouw, links naast de zij-ingang.

Terreinverlichting
Het kunstgrasvelden kunnen verlicht worden. Dit is met name in de winter nodig tijdens de trainingen. Alleen de trainer mag deze verlichting bedienen. Vanzelfsprekend mag het licht niet langer branden dan echt noodzakelijk is.

 
 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland