Bezoekers Registratie

Hockey Beleid


De primaire doelstelling van MHC Heesch is de (door)ontwikkeling van de hockeyvaardigheden. De Technische Commissie (TC) richt zich ieder jaar opnieuw op het verder verbeteren van het aanbod en de organisatie rondom de hockey gerelateerde zaken zoals training geven en coachen. De TC beschikt over een enorm grote groep actieve vrijwilligers dat zich dagelijks inzet om het hockey op MHC Heesch ieder jaar weer een stukje beter te krijgen.


>Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te maken, sociaal en sportief. Omdat de leeftijd waarop kinderen gaan hockeyen steeds vroeger ligt, zijn kinderen eerder toe aan wedstrijden, competitie spelen en meer uitdaging. Zo ontstaan ook eerder niveauverschillen tussen kinderen wat invloed kan hebben op het spelplezier.


F-Jeugd

Bij de indeling van de F teams speelt sociale cohesie een belangrijke rol. Spelen met vriendjes en vriendinnetjes is hier van belang.


E-Jeugd

Het beleid ten aanzien van teamindelingen bij de E-Jeugd (E6 en E8) is gebaseerd op basis van homogeniteit. Zo kunnen kinderen op hun eigen niveau en beleving spelen. Met deze indeling proberen wij het spelplezier te vergroten en de verschillen binnen de teams zo klein mogelijk te houden.


Junioren en Senioren

De hoofddoelstelling bij het samenstellen van Jeugd- en Senioren teams is het vormen van kwalitatieve gelijkwaardige groepen, waarin spelers optimaal kunnen functioneren. Zo kun je stellen dat er binnen MHC Heesch personen zijn die hockey recreatief of prestatief benaderen. Voor alle hockeyers gelden dezelfde regels van wel en niet spelen. Voor spelers die hockey als prestatieve sport benaderen geldt dat zij training, selectie en wedstrijden anders benaderen dan de recreatief gerichte spelers.


Lees meer over het selectiebeleid van MHC Heesch.


Indelen op leeftijd

MHC Heesch volgt het beleid van de bond met betrekking tot de leeftijdsgrenzen en die is 1 oktober.  Daarom zullen kinderen starten in de goede leeftijdscategorie (grens 1 oktober). Zijn kinderen op school een klas doorgeschoven, dan wil dat niet zeggen dat ze motorisch ook een jaar verder zijn. Bij uitzondering wordt aan kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december en een klas zijn doorgeschoven, de kans geboden te gaan hockeyen met hun klasgenootjes, mits ze er motorisch en sociaal ook aan toe zijn. Voor alle kinderen, die zijn doorgeschoven, geldt voor elk seizoen: je gaat pas over naar de volgende leeftijdscategorie (3-tal, 6-tal of 8-tal) als je er fysiek en sociaal aan toe bent. Dit wordt na elk seizoen opnieuw beoordeeld door de lijncoördinator en de TC-verantwoordelijke. Het kan zo zijn dat je daardoor 2 jaar in eenzelfde categorie speelt. Voor overgang naar de Junioren (D) geldt dat er in principe geen te jonge kinderen in spelen (tenzij extreem talentvol of overmacht door aantallen). 


MHC Heesch is van mening dat sport voor kinderen tot en met de D-jeugd vooral gericht moet zijn op plezier maken, ontdekken, inspireren, spelen, techniek ontwikkelen en het uitproberen van verschillende sporten. Tot de leeftijd van 12 jaar wordt er daarom geen nadruk gelegd op stressvolle selectietrainingen en –wedstrijden. MHC Heesch volgt hiermee de KNHB ‘Visie op de ontwikkeling van de hockeyer’.

 


 
 
 
 

Email

[email protected]

Telefoon (clubhuis)

0412-453612

Bezoek adres

Schoonstraat 99 B
5384 AM Heesch
Nederland

Postadres

p.a. Heelwijkstraat 28
5384 AS Heesch
Nederland


KVK 40218366